Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez MSV

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator:

 • MSV (ul. Sympatyczna 2/5, 94-014 Łódź, Polska)


Cele przetwarzania

 •  Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez MSV


Podstawa prawna przetwarzania:

 • Realizowany przez MSV prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO] 


Kategorie odbiorców danych

 • Podmioty wspierające MSV w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego
 • Pracownicy MSV.


Okres przechowywania danych:

 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez MSV działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


Prawa związane z przetwarzaniem

 • Prawo do żądania od MSV dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie msv.com.pl lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail: meg@msv.com.pl
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.


Informacje dodatkowe:

 • Podanie danych, email, przed zawarciem umowy z MSV nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez MSV kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez MSV do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe MSV nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

Strona korzysta z plików Cookies - więcej o plikach Cookies znajdą Państwo w Polityce Prywatności